Sint Willibrordus

1990 Sint Willibrordus

Deze kaars heeft Frits speciaal gemaakt op verzoek van kardinaal Simonis voor de viering van het Willibrordjaar in 1990 en de 1250ste sterfdag van Willibrordus. Hij maakte deze kaars direct in tweevoud. Een voor de kardinaal en een voor zijn eigen collectie.

De kaars voor de kardinaal werd tijdens de Willibrordviering op 7 januari 1990 in de Catharinakerk te Utrecht door Frits overgedragen aan de kardinaal. De kaars van de kardinaal staat nu in de Catharinakerk in Utrecht in de speciale Willibrord-nis.

Sint Willibrordus is hier afgebeeld als aartsbisschop van Utrecht en kerkstichter. De bijbel in de hand met daarop de dom van Utrecht symboliseren dat. Frits Spies maakt ook een mooie brug met de 1250 jaar Nederlandse kerk: Willibrord is hier namelijk aangekleed met de mijter, kazuifel, pallium en staf van kardinaal Simonis en daarmee heeft hij op zeer originele wijze die 1250 jaar overbrugd. Het kostte Frits Spies meer dan een jaar intensief werken om deze kaars te vervaardigen.

Zijn eigen Willibrordkaars heeft in 1990 ook nog gebrand tijdens de viering van het Willibrordjaar op 4 februari 1990 in de Pancratiuskerk in ‘s-Heerenberg. Die viering in ‘s-Heerenberg werd voorgegaan door Mgr. Backis, de toenmalige pronuntius in Nederland. Tijdens die viering is de kaars ook door Mgr. Backis gewijd.