De Heilige Martinus

1987 | De Heilige Martinus

Ook wel ‘Sint Maarten’ genoemd.

Deze kaars werd door hem in drievoud gemaakt en bovendien heeft hij het beeld van ‘Martinus te paard met bedelaar’ zelfs viermaal gemaakt. Zowel de kaars met Martinus als een onbeschilderd beeld van ‘Martinus te paard met bedelaar’ zijn in de collectie van het museum te vinden.

Martinus op de kaars is geschilderd in traditionele kleuren. Martinus werd geboren in Hongarije. Hij draagt een helm, want hij was voordat hij zich bekeerde een soldaat in het Romeinse Leger dat naar Gallië werd gestuurd. Hij draagt ook een zwaard, maar op de afbeelding op deze kaars gebruikt hij het zwaard niet langer om te doden, maar om te delen. Hij deelt namelijk zijn mantel met de arme bedelaar die hij tijdens een tocht ontmoette. Met zijn zwaard snijdt hij zijn mantel in tweeën en geeft een deel ervan aan de bedelaar zodat die zich kan kleden. Later krijgt Martinus een droom/visioen en dan blijkt dat de arme bedelaar Christus is geweest. Hij bekeert zich en wijdt zich vanaf dat moment volledig aan de verkondiging van het geloof. Hij stichtte een klooster bij Poltiers. Later zal hij het nog brengen tot bisschop van Tours (Frankrijk).